Realizacje

System podawania kół zębatych

Zestaw podawania kół zębatych wyposażony w:

  • wibracyjny dosypywacz zapewniający wymaganą autonomię
  • wibracyjny trzytorowy podajnik okrągły orientujący koła zębate
  • wibracyjny trzytorowy podajnik liniowy buforujący i podający produkty do portali odbiorczych