Projekty

Maszyna bądź linia produkcyjna podobnie jak samochód składa się z tysięcy różnych części, dlatego opracowanie i uruchomienie projektu musi być dokładnie zaplanowane i skoordynowane. Każdy projekt to ciąg dokładnie zaplanowanych czynności i procedur wypracowanych na bazie lat doświadczeń i wdrażania najlepszych metod zarządzania.

Przygotowywanie ofert

Oferta

Zanim jednak można mówić o projekcie wstępem do całości jest nasza oferta. Już ten etap jest dla nas bardzo ważny, dlatego dokładamy wszelkich starań aby jak najlepiej nasze wyobrażenia i założenia przelać na papier. Szczegółowo przedstawiamy klientowi opis konceptu oraz wszystkie kluczowe koszty jakie występują w projekcie.

Takie podejście daje poczucie pewności i bezpieczeństwa dla obu stron - my po aprobacie oferty mamy pewność, że dobrze się zrozumieliśmy natomiast klient wie dokładnie z czego i z jakich kosztów będzie się składać jego inwestycja.

Kluczowe etapy oferty

 • zapytanie ofertowe (specyfikacja, rysunki, modele, rozmowa z klientem) - gromadzimy dane wejściowe
 • analiza dokumentacji i otrzymanych danych - podsumowujemy wszystkie zdobyte informacje
 • opracowanie konceptu rozwiązania - szukamy optymalnych rozwiązań
 • przygotowanie wyceny - zbieramy oferty cząstkowe
  i kalkulujemy koszty
 • przygotowanie oferty - tworząc opis i podsumowanie cenowe dążymy do tego aby jak najlepiej opisać założenia projektu
 • wewnętrzna akceptacja - burza mózgów
  i wewnętrzne dyskusje
 • oferta - przedstawiamy ofertę klientowi
  i odpowiadamy na pytania
Etapy projektu
Tworzenie projektu

Projekt

Każda oferta, która zamienia się w zamówienie a tym samym staje się projektem daje na dużo satysfakcji i jest bodźcem do intensywnej pracy. Dla każdego projektu, który realizujemy zostaje przydzielony kierownik produktu - to on będzie główną osobą kontaktową, będzie odpowiedzialny za koordynację projektu i zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną.

Z pewnym uproszczeniem podczas realizacji każdego projektu można wyróżnić cztery zasadnicze etapy:

 • projektowanie modelu 3D
 • proces zakupowy
 • montaż elektryczny i mechaniczny
 • programowanie i testy

Akceptacja i odbiór

Zakładając nawet, że dany projekt pochłania cały zespół konstruktorów czy automatyków w skali firmy równolegle pracujemy zawsze nad kilkoma projektami jednocześnie, z których każdy znajduje się na innym etapie produkcji. W praktyce jednak, z uwagi na fakt, że działy inżynieryjne i montażu to zespoły kilkunastu osób nasza wydajność pozwala na jednoczesną pracę nad wieloma projektami.

Kluczowe etapy projektu kończą się akceptacją i odbiorami dając klientowi szczegółowy wgląd w przebieg projektu.

Akceptacja projektu
Realizacja projektu

Realizacja projektu

 • opracowanie modelu 3D
 • akceptacja modelu wewnętrzna i z klientem
 • przygotowanie dokumentacji projektowej
 • zakup podzespołów i produkcja detali
 • montaż mechaniczny i elektryczny
 • programowanie, testy i pierwsze uruchomienie
 • pierwszy odbiór i poprawki
 • transport i uruchomienie u klienta
 • odbiór ostateczny w zakładzie docelowym