Realizacje

Stanowisko kontrolne klamek samochodowych z systemem NFC / USA

Branża motoryzacyjna. Stacja finalnej kontroli jakości. Stanowisko do weryfikacji poprawności montażu oraz elektronicznej kontroli funkcjonalnej wraz z kontrolą modułów NFC. 

  • automatyczny rozładunek produktów za pomocą robota 6-osiowego Fanuc
  • komunikacja z interfejsami motoryzacyjnymi CAN / LIN
  • zaawansowane testy elektroniki z wykorzystaniem sprzętu National Instruments
  • wizyjna oraz mechaniczna weryfikacja poprawności montażu
  • system traceability ze znakowaniem laserowym